Osuszacze adsorbcyjne HL

Osuszacze adsorpcyjne typu HL są stosowane w sytuacjach, gdy konieczne jest uzyskanie temperatury punktu rosy -20ºC/-40ºC. Mają one zastosowanie przede wszystkim w końcowej fazie uzdatniania powietrza np. w przemyśle farmaceutycznym.
 
Zasada działania osuszacza adsorbcyjnego:
sprężone powietrze jest kierowane (przez elektrozawór) od dołu do kolumny A
- wewnątrz kolumny znajduje się złoże sorbentu z aktywowanego tlenku aluminium, które wchodzi w reakcję ze sprężonym powietrzem,
- podczas tego procesu sorbent odbiera z powietrza znajdującą się w nim wodę
- osuszone powietrze górą jest odprowadzane do instalacji sprężonego powietrza
- 15% osuszonego powietrza jest kierowane od góry do kolumny B celem oczyszczenia złoża
- sprężone powietrze w kolumnie B odbiera od znajdującego się tam złoża sorbentu wodę a następnie jest wypuszczane do powietrza atmosferycznego poprzez tłumik hałasu umieszczony na wyjściu w dolnej części osuszacza
- w następnym etapie elektrozawór zmienia kierunek przepływu sprężonego powietrza : kieruje go od dołu do kolumny B, skąd 15% osuszonego powietrza jest kierowane do kolumny A celem oczyszczenia złoża
- następnie cały proces jest powtarzany.
Ze względu na fakt dużej wrażliwości sorbentu z aktywowanego tlenku aluminium na zanieczyszczenia olejowe, konieczne jest stosowanie filtra typu HF przed osuszaczem adsorbcyjnym, natomiast filtra typy QF za nim, w celu wyeliminowania ewentualnych drobin sorbentu skruszonego w wyniku ruchu powietrza.
 
 Max. temperatura wlotowa osuszacza: +35ºC
 
 Cykl praca/oczyszczanie złoża: 5min/5min
 
 Ilość sprężonego pow. do oczyszczenia złoża: 7-15%
 
 
model lt/min m3/h BSP kg
HL.0003 30 2 1/4" 2
HL.012 120 7 1/4" 5,6
HL.R012 120 7 1/4" 6,1
HL.0030 300 18 3/8" 10,5
HL.0040 667 40 1/2" 47
HL.0080 1333 80 1/2" 83
HL.0120 2000 120 1" 130
HL.0160 2667 160 1" 160
HL.0200 3333 200 1" 200
HL.0400 6667 400 1 1/2" 325
HL.0480 8000 480 1 1/2" 465
HL.0750 12500 750 2" 630
HL.0900 15000 900 2" 700
HL.1200 20000 1200 2 1/2" 918
HL.1500 25000 1500 2 1/2" 1100
HL.2000 33333 2000 2 1/2" 1250