Suszarnie ekonomiczne BIGonDRY Srl (Italy)

Systemy do suszenia drewna o zmniejszonym zużyciu energii
BIGonDRY  Srl  to  znana  włoska  firma  produkująca  wysokowydajne  systemy  suszenia,  piece  do  obróbki  cieplnej  ISPM-15,  waporyzatory oraz systemy termomodyfikacji drewna, które osiągają temperaturę 230° C.

BIGonDRY  Srl  zawsze  był  zaangażowany  w  opracowywanie  nowych  rozwiązań,  
mając  na  celu  nie  tylko  jakość,  ale  także  ekorozwój i oszczędność energii. Przykładem tego jest ich najnowszy system odzy-sku  ciepła  REC  PLUS,  którego  sprawność  potwierdzona  przez  własnych klientów  wynosi  ponad  30%.  Wymiennik  ciepła  powietrze / powietrze o przepływie krzyżowym  jest  zaprojektowany  i  zainstalowany w taki sposób, aby jak najlepiej wykorzystać   gorące   i   wilgotne  powietrze   opuszczające  suszarnię  do  przekazywania  energii  do  zimnego  i  suchego  powietrza  wlotowego.  Efektem  rekuperatorów  jest   system   zarządzania   i   pilotowania   procesu suszenia, który pozwala na maksymalne  wykorzystanie  ciepła  oddawanego do powietrza wewnątrz komory suszenia,  optymalizując  jej  efektywność  i  obniżając koszty urządzenia.

BIGonDRY  Srl  od  lat  prowadzi  badania  we  współpracy  z  najważniejszymi    europejskimi   instytutami    badawczymi,   aby   zaoferować   swoim   klientom  niezwykle  zaawansowane  technologiczne                      i niezawodne rozwiązania. Najnowszy program badawczy pozwolił na przeprowadzenie w pilotażowym   zakładzie   BIGonDRY serii badań termomodyfikacji wstępnie utwardzonej  tarcicy  z  9  wybranych gatunków drewna, w ściśle kontrolowanych i powtarzalnych warunkach procesowych.
Wyniki przeprowadzone na drewnie TERMOWANYM w procesie BIGonDRY o nazwie STYL + WOOD® dały wyjątkowe rezultaty w zakresie stabilności wymiarowej, która jest podstawowym parametrem  końcowego  zastosowania  drewna oraz  trwałości.  Stabilność  wymiarowa  w  rzeczywistości  pozwala  na  obróbkę  
materiału  z  gwarancją,  że  po  osiągnięciu  ostatecznego  zamierzonego  zastosowania nie ulega on znacznym zmianom wymiarowym,  dzięki  czemu  można  go używać  w różnych  obszarach  i wyjątkowych    zastosowaniach końcowych, takich  jak  przebudowa  i  renowacja  budynków,  produkcja  parkietu  do  użytku  wewnętrznego,  deski  tarasowe  i  okładziny  do  użytku  na  zewnątrz,  meble  o wyjątkowym wzornictwie, do użytku w sektorze żeglarskim i w saunach.
Ten niezwykły krok naprzód w technologii  drewna  oznacza,  że  drewno  modyfi kowane  termicznie  (coraz  częściej  zwane  również  LTM)  może  być  stosowane   w   najbardziej   ekstremalnych   
warunkach,  zastępując  inne  stabilne  materiały  (takie  jak  tworzywa  sztuczne, których    produkcja    jest jednak znacznie zanieczyszczająca), bez napotykania najczęstszych problemów podczas używania drewna: słabej trwałości i jego „mobilności” po umieszczeniu w   wilgotnym   środowisku.  

W   procesie  nie  są  stosowane  żadne  substancje  chemiczne,   więc   powstałe   produkty   należy  uznać  za  całkowicie  biokompatybilne.  LTM  posiada  również  sprawdzone właściwości   trwałości,         stabilności   i   wyglądu,   powtarzalne  w zabiegach, dzięki czemu urządzenia BIGonDRY są niezwykle niezawodne