Odpylanie FP 160

Odpylacz podciśnieniowy FP160 przeznaczony jest do odpylania materiałów kompozytowych stosowanych w przemyśle samochodowym i lotniczym. Urządzenie skontruowane jest tak, by umieścić go na zewnątrz i wypozażone jest w komponenty, które umożliwiają odpylanie pyłu wybuchowego. Podwójna filtracja przedłuża żywotność filtrów i obniża koszty eksploatacji. Filtry oczyszczane są impulsowo sprężonym powietrzem.